Vertimo ypatumai

Tobulumas neturi ribų, tačiau reikia jo siekti. Deja, absoliučiam tobulumui pasiekti trūksta laiko. Todėl kaip mes besistengtumėme, vis tiek neatitaikysime absoliučiai kiekvieno žodžio taip, kaip jūs norite. Vertėjas parašė „Laba diena“, o jūs verkiant norite, kad būtų parašyta „Sveiki". Patarkite, kaip mums tai žinoti? Negalime perskaityti jūsų minčių, taip pat negalime žinoti visko, ką žinote jūs.

Ne taip retai pasitaiko, kad dvi skirtingos įmonės vieną ir tą patį dalyką vadina skirtingais vardais. Štai vienas pavyzdys:

Lietuviškai:
• Uždaroji akcinė bendrovė

Angliškai:
• Joint-stock company (JSC)
• Private limited liability company (PLLC)
• Private limited company (PLC)
• ”Xxx“, Ltd

Oficialiame LR Akcinių bendrovių įstatyme vartojami terminai „private limited liability company“ (uždaroji akcinė bendrovė) bei „public limited liability company“ (akcinė bendrovė). Bet! Atkreipkite dėmesį į 2 str. 5 dalį: „The public limited liability company shall have its name defining the legal form it has taken including the words “akcinė bendrovė” (public limited liability company) or the acronym "AB". The private limited liability company shall have its name defining the legal form it has taken including the words “uždaroji akcinė bendrovė” (private limited liability company) or the acronym "UAB"“. Kaip matome, angliškame tekste vartojamos lietuviškos santrumpos. Ir iš tikrųjų, ar matėt kada nors lietuviškame tekste, pvz., „UAB „Singapore Airlines“? Jei kas nors ir parašys taip, tai taps tik pajuokos objektu. Kodėl gi turim rašyti angliškai „JSC Puikios paslaugos“ ar „PLLC Nuostabios prekės“?

Terminai „private limited liability company“ ir „public limited liability company“ vartotini tik tada, kai norima pabrėžti, jog kalbama būtent apie uždarąją arba būtent apie atvirąją akcinę bendrovę. Visais kitais atvejais pakaktų tik kompanijos pavadinimo, o kai labai norisi, galima pridėt oficialiuoju įstatymo vertimu įtvirtintas santrumpas UAB arba AB.

Vertėjai niekada neišmoks visų užsienio kalbos niuansų taip, lyg ta kalba jiems būtų gimtoji. Galime atsakyti tik už tai, kad vertime nebus prasmės neatitikimų, ir kad užsienietis, net ir nematydamas originalo, vertimo tekstą puikiai supras. Rekomenduojame perduoti vertimus peržvelgti tos kalbos, kaip gimtosios, vartotojui, jei tekstas bus spausdinamas periodiniame ar kitame platinamame leidinyje. Atminkite, kad net ir puikiausio savo srities specialisto gimtąja kalba parašytą tekstą keletą kartų skaito ir redaguoja jį spausdinti ruošiantys redaktoriai ir stilistai, tad ką jau bekalbėti apie tekstą, kurio vienas iš autorių (šiuo atveju - vertėjas) yra tik puikiai vieną ar kitą pasaulio kalbą išmokęs lietuvaitis.

Primygtinai rekomenduojame perskaityti vertimus prieš pradedant juos naudoti, spausdinti ar platinti.