Vertimo tvirtinimas

Biuro tvirtinimas. Vertimų biuras suriša dokumento vertimą bei originalą arba jo kopiją ir antspaudu patvirtina, kad vertimas yra teisingas, o vertėjas/-a yra susipažinęs/-usi su Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 235 straipsniu, numatančiu atsakomybę už melagingus vertimus.

Notaro tvirtinimas. Notaras tvirtina vertėjo parašą. Notaro tvirtinimas gali būti reikalingas norint pateikti dokumentų vertimus valstybinėms institucijoms (santuokos liudijimus, asmens dokumentus, diplomus, studijų išrašus ir pan.). Rekomenduojame išsiaiškinti ar notaro tvirtinimas Jūsų atveju yra išties reikalingas, nes dažnai pakanka biuro tvirtinimo.

Jūsų patogumui. Patvirtiname dokumentus pas notarą - Jums patiems to daryti nereikės.

Apostilė. Tai įgaliotos valstybinės institucijos speciali pažyma, liudijanti dokumente esančio parašo tikrumą, dokumentą pasirašiusio asmens pareigas ir, kai reikia, dokumente esančio antspaudo arba ženklo tapatumą. Jeigu norite užsienio šalyje išduotą oficialų dokumentą panaudoti Lietuvoje, jis privalo būti patvirtintas apostile (legalizuotas). Tai galima atlikti toje užsienio šalyje, kur dokumentas buvo išduotas, arba tos šalies ambasadoje. Tokios pačios taisyklės galioja, jei norite Lietuvoje išduotą dokumentą panaudoti užsienyje. Lietuvoje išduotus dokumentus patvirtinti apostile galite Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje (J.Tumo-Vaižganto g. 2, 105 kabinetas, LT-01511 Vilnius, priėmimo valandos: 9-12 val. (darbo dienomis), telefonas pasiteirauti: +370 (5) 236 2613.) Paprastai apostilė yra reikalinga, jeigu dokumentus pateikiate teismams, notarams, migracijos įstaigoms, kai nagrinėjami pilietybės, pasų, leidimų gyventi klausimai.